Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeža Správy školských zariadení 

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves, ako zriaďovatež rozpočtovej organizácie mesta Spišská Nová Ves – Správa školských zariadení, so sídlom Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeža Správy školských zariadení, so sídlom Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – rozpočtovej organizácie mesta Spišská Nová Ves.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore Výberové konanie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

     Počítadlo prístupov: 044012 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.