Dodávka potravín s predĺženou trvanlivosou

dátum zverejnenia: 13.12.2018

Výzva: vyzva_potraviny_s_predlzenou_trvanlivostou_2018(1).pdf

Príloha:  priloha_1_stanovenie_predmetu_zakazky.xlsx

priloha_2_zoznam_prevadzok.pdf

priloha_3_navrh_na_plnenie_kriterii.docx

priloha_4_ramcova_dohoda_navrh_2018.docx


Dodávka hydiny a hlbokomrazených výrobkov

dátum zverejnenia: 13.12.2018

Výzva : vyzva_hydiny_hlbokomrazenych_vyrobkov_2018.pdf

Príloha: priloha_1_stanovenie_predmetu_zakazky_hlbokomrazene_vyrobky.xlsx

priloha_2_zoznam_prevadzok.pdf

priloha_3_navrh_na_plnenie_kriterii.docx

priloha 4_ramcova_dohoda_navrh_2018.docx

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 20. 12.2018 do 10.00 hod.


Dodávka rýb

dátum zverejnenia: 13.12.2018

Výzva:  vyzva_ryby_2018.pdf

Prílohy:  priloha_1_stanovenie_predmetu_obstaravania_ryby_2018.xlsx

priloha_2_zoznam_prevadzok.pdf

priloha_3_navrh_na_plnenie_kriterii(3).docx

priloha_4_ramcova_dohoda_navrh_2018(3).docx

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 20. 12.2018 do 10.00 hod.


Dodávka mäsa (bravčové, hovädzie, težacie)

dátum zverejnenia: 13.12.2018

Výzva : vyzva_maso_2018.pdf

Príloha: priloha_1_stanovenie_predmetu_zakazky_maso.xlsx

priloha_2_zoznam_prevadzok.pdf

priloha_3_navrh_na_plnenie_kriterii.docx

priloha_4_navrh_ramcovej_dohody.docx

priloha_5_specifikacia_tovaru.pdf

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 20.12.2018 do 10.00 hod. 

 


Oprava sociálnych zariadení v MŠ Stolárska 2 v Spišskej Novej Vsi

 

dátum zverejnenia: 28.11.2018

Výzva vyzva_ms_stolarska.pdf

Príloha: vykaz_vymer_stolarska.pdf

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 04.12.2018 do 09.00 hod.


Prestrešenie terasy MŠ ul. I. Krasku 3, Spišská Nová Ves  

Dátum zverejnenia: 10.09.2018

prestresenie_terasy(1).pdf

Lehota na predkladanie ponúk uplynula: 21.09.2018

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 20.12.2018 do 10.00 hod.
     Počítadlo prístupov: 043517 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.