12. marca 2020

V snahe zabrániť vzniku epidémie a zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19, vydanými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva bolo dňom 13.03.2020 zakázané poskytovanie sociálnych služieb, medzi ktoré patria aj zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle), a dňom 16.03.2020 bola prerušená prevádzka všetkých materských škôl. Tieto opatrenia platia až do odvolania. Keďže momentálne nevieme predvídať vývoj situácie, o všetkých ďalších postupoch a prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.

Prajeme Vám, aby ste tieto dni zvládli v zdraví.

Categories: Oznamy