01

ZSOD, Stolárska 2

Spišská Nová Ves

Vedúca zariadenia: Andrea Wesselényiová

  • 053 446 22 30
  • dj.stolarska@gmail.com
02

ZSOD, Z. Nejedlého 5

Spišská Nová Ves

Vedúca zariadenia: Mgr. Zuzana Grobárová 

053 442 17 97

  • djzdenkanejedleho@gmail.com