Detské jasle v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves

1. Detské jasle, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves

Vedúca jaslí: Eva Lengvarská

Telefón/fax: 053 4421797

e-mail: djzdenkanejedleho@gmail.com


2. Detské jasle, Stolárska ulica 2, Spišská Nová Ves

 Vedúca jaslí: Lýdia Janíková

Telefón/fax: 053 446 2230

e-mail: dj.stolarska@gmail.com

 

 

     Počítadlo prístupov: 036681 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.