Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieaa
v zriaďovatež
skej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves

1. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieaa 

Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves

Vedúca zariadenia: Eva Lengvarská

Telefón/fax: 053 442 17 97

e-mail: djzdenkanejedleho@gmail.com


2. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieaa  

 Stolárska ulica 2, Spišská Nová Ves

 Vedúca zariadenia: Lýdia Janíková

Telefón/fax: 053 446 22 30

e-mail: dj.stolarska@gmail.com

 

 

     Počítadlo prístupov: 040244 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.