01

MŠ, E. M. Šoltésovej 27

Spišská Nová Ves

Počet tried: 3
Riaditeľka: Mgr. Anna Samončíková

 • 053 446 2867
 • mssoltesova@gmail.com
02

MŠ, Gorazdova 28

Spišská Nová Ves

Počet tried: 3
Riaditeľka: Viera Kačengová

 • 053 446 1681
 • msgorazdova@mestosnv.sk
03

MŠ, I. Krasku 3

Spišská Nová Ves

Počet tried: 1
Riaditeľka: Klaudia Hurajt

 • 053 4422155
 • msikrasku@gmail.com
04

MŠ, J. Hanulu 6

Spišská Nová Ves

Počet tried: 5
Riaditeľka: Mgr. Beáta Pavlanská

 • 053 446 4424
 • ms.hanulova@mestosnv.sk
05

MŠ, Komenského 25

Spišská Nová Ves

Počet tried: 5
Riaditeľka: Mgr. Daniela Jannová

 • 053 446 5749
 • ms.komenskeho@mestosnv.sk
06

MŠ, Lipová 21

Spišská Nová Ves

Počet tried: 6
Riaditeľka: Mgr. Alena Brezovajová

 • 053 446 5258
 • mslipovasnv@gmail.com
07

MŠ, P. Jilemnického 2

Spišská Nová Ves

Počet tried: 6
Riaditeľka: Mgr. Slávka Lešková

 • 053 446 3655
 • ms.jilemnickeho@mestosnv.sk
08

MŠ, Rybničná 31

Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

Počet tried: 2
Riaditeľka: Mgr. Aneta Beťková

 • 053 441 3128
 • msrybnicna@mestosnv.sk
09

MŠ, S. Tomášika 5

Spišská Nová Ves

Počet tried: 2
Riaditeľka: Bc. Eva Karaffová

 • 053 4464501
 • mstomasikova@gmail.com
10

MŠ, Slovenská 14

Spišská Nová Ves

Počet tried: 3
Riaditeľka: Bc. Gabriela Bryndzová

 • 053 446 4006
 • msslovenska@mestosnv.sk
11

MŠ, Stolárska 2

Spišská Nová Ves

Počet tried: 9
Riaditeľka: Zlata Horváthová

 • 053 446 2230
 • ms.stolarska@mestosnv.sk
12

MŠ, Tehelná 20

Spišská Nová Ves

Počet tried: 3
Riaditeľka: Mgr. Jana Zajacová

 • 053 446 1898
 • mstehelna20@gmail.com
13

MŠ, Z. Nejedlého 5

Spišská Nová Ves

Počet tried: 5
Riaditeľka: Jana Vadelová

 • 053 446 2060
 • msnejedleho@mestosnv.sk