01

ŠJ pri MŠ, J. Hanulu 6

Spišská Nová Ves

Vedúca ŠJ: Mgr. Alžbeta Kurucová

 • 053 446 4424
 • sj.hanulova@mestosnv.sk
02

ŠJ pri MŠ, Slovenská 14

Spišská Nová Ves

Vedúca ŠJ: Soňa Juháziová

 • 053 446 4006
 • sj.slovenska@mestosnv.sk
03

ŠJ pri MŠ, Gorazdova 28

Spišská Nová Ves

Vedúca ŠJ: Soňa Juháziová

 • 053 446 1681
 • sona.juhaziova@centrum.sk
04

ŠJ pri MŠ, E. M. Šoltésovej 27

Spišská Nová Ves

Vedúca ŠJ: Martina Bujňáková

 • 053 446 2867
 • mbujnakova77@gmail.com
05

ŠJ pri MŠ, Lipová 21

Spišská Nová Ves

Vedúca ŠJ: Adriana Klingová

 • 053 446 5258
 • sjlipova@gmail.com
06

ŠJ pri MŠ, Komenského 25

Spišská Nová Ves

Vedúca ŠJ: Martina Bujňáková

 • 053 446 5749
 • sj.komenského@mestosnv.sk
07

ŠJ pri MŠ, Z. Nejedlého 5

Spišská Nová Ves

Vedúca ŠJ: Denisa Jašková

 • 053 446 2060
 • antalova.deniska@gmail.com

08

ŠJ pri MŠ, P. Jilemnického 2

Spišská Nová Ves

Vedúca ŠJ: Viera Halíková

 • 053 446 3655
 • sj.jilemnickeho@mestosnv.sk
09

ŠJ pri MŠ, Tehelná 20

Spišská Nová Ves

Vedúca ŠJ: Karin Smoradová

 • 053 446 1898
 • sjtehelna@gmail.com
10

ŠJ pri MŠ, Rybničná 31

Spišská Nová Ves

Vedúca ŠJ: Karin Smoradová

 • 053 441 3128
 • sjhuta@gmail.com
11

ŠJ pri MŠ, Stolárska 2

Spišská Nová Ves

Vedúca ŠJ: Mgr. Zuzana Ďuríková

 • 053 446 2230
 • sj.stolarska@mestosnv.sk
12

ŠJ pri MŠ, S. Tomášika 5

Spišská Nová Ves

Vedúca ŠJ: Denisa Jašková 

 • 053 446 4501
 • sjstomasika@gmail.com