11. apríl – Deň narcisov

Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou a pripnutím na svoj odev každý vyjadruje spolupatričnosť a

By: admin Comments off 10. apríla 2020

Rodičia neprídu o peniaze na poplatkoch za návštevu materskej školy

Vážení rodičia! Ako sme sľúbili, informujeme Vás ohľadom vrátenia mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Spišská Nová Ves. Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a následne vydaného Opatrenia MŠVVaŠ SR zo dňa 24. 3. 2020 ostávajú materské

By: admin Comments off 8. apríla 2020

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva

By: admin Comments off 8. apríla 2020

2. apríl – Medzinárodný deň detskej knihy

Medzinárodný deň detskej knihy bol vyhlásený v roku 1967 Medzinárodným výborom pre detskú knihu (International Board on Books for Young People – IBBY). Tento deň bol stanovený na počesť narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena v roku 1805. Účelom je

By: admin Comments off 1. apríla 2020