V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Správa školských zariadení zverejňuje informáciu o vožných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:

 

     V súčasnej dobe neevidujeme žiadne vožné pracovné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v školských zariadeniach.  

     Počítadlo prístupov: 052825 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.