zÁPiS DeTÍ DO MaTerSkeJ ŠkOlY

 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves na školský rok 2017/2018 sa bude realizova v termíne

od 2. mája do 31. mája 2017.

Miestom na podávanie žiadostí na prijatie dieaa do vyššie uvedených materských škôl (zoznam viď www.ssz.snv.sk) je každá materská škola. V materských školách sú zverejnené podmienky prijatia. Rozhodnutie o prijatí dieaa do materskej školy vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditežka materskej školy.

Správa školských zariadení

     Počítadlo prístupov: 037086 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.