Harmonogram prázdninovej prevádzky materských škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves na rok 2017
 
Termín
Materská škola
Materská škola
03.07. – 14.07.2017
Rybničná 31 (Novoveská Huta)
 
03.07. – 21.07.2017
 S. Tomášika 5
 I. Krasku 3
Hviezdoslavova 33
24. 07. – 11.08.2017
P. Jilemnického 2
Lipová 21
14. 08. – 25.08.2017
E. M. Šoltésovej 27
Komenského 25
03. 07. – 31.07.2017
Materská škola a detské jasle Stolárska 2
 
Materské školy bez prázdninovej prevádzky:
MŠ Slovenská 14, MŠ Gorazdova 28, MŠ J. Hanulu 6, MŠ Tehelná 20, MŠ a DJ Z. Nejedlého 5
     Počítadlo prístupov: 037086 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.