Harmonogram prázdninovej prevádzky materských škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves na rok 2018 
 
Termín
Materská škola
Materská škola
02.07. – 13.07.2018
Rybničná 31 (Novoveská Huta)
 
02.07. – 20.07.2018
Slovenská 14
Komenského 25
23.07. – 10.08.2018
I. Krasku 3
J. Hanulu 6
Hviezdoslavova 33
13.08. – 24.08.2018
Lipová 21
Gorazdova 28
02.07. – 31.07.2018
Materská škola a ZSoD Z. Nejedlého 5
Bez prázdninovej prevádzky:
MŠ E. M. Šoltésovej 27, MŠ P. Jilemnického 2, MŠ S. Tomášika 5, MŠ Tehelná 20, MŠ a ZSoD Stolárska 2.

 

     Počítadlo prístupov: 040964 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.