20. mája 2020

Od 1. júna 2020 budú brány našich materských škôl opäť otvorené. Na základe rozhodnutia ministra školstva má mesto Spišská Nová Ves možnosť rozhodnúť o otvorení materských škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o dlho očakávaný krok v rámci uvoľňovania jednotlivých opatrení.

Musíme však dbať na dodržiavanie nasledovných opatrení:

  • maximálne 15 detí v triede; vzhľadom na kapacitné možnosti budú prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov,
  • prísny ranný zdravotný filter (zahŕňa aj meranie telesnej teploty pred vstupom do materskej školy),
  • prevádzka materskej školy bude maximálne 9 hodín denne,
  • dieťa môže do materskej školy prísť a odísť len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti,
  • zákaz nosenia hračiek do materskej školy.

Detské jasle ostávajú aj naďalej zatvorené. Predbežný záujem o návštevu materskej školy budú zisťovať riaditeľky materských škôl v spolupráci s pedagógmi. Všetky ďalšie potrebné informácie budeme priebežne zverejňovať na stránke ssz.snv.sk a na stránkach materských škôl.

Categories: Oznamy