4. apríla 2021

Od 6.4.2021 bude opätovne obnovená prevádzka všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a oboch zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odovzdať vždy na začiatku týždňa čestné vyhlásenie; pre šetrenie času si môžete toto tlačivo vytlačiť doma a prísť už s vypísaným tlačivom, ktoré nájdete na nasledujúcom odkaze (príloha 11c):

https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-6-4-2021/

Categories: Oznamy