Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Žiadosť o prijatie dieťaťa
Správy o výchovono-vzdelávacej činnosti